Mittauskaivo #2

Verkoston reaaliaikaiseen monitorointiin. Seuranta internetselain-pohjaisen ohjelmiston kautta.

Mitattavat ominaisuudet

  • sähkönjohtavuus
  • sameus
  • virtaama
  • lämpötila
  • paine